Inloggen Social Schools

Kinderraad

Uit iedere stamgroep van de midden- en bovenbouw werd aan het begin van het schooljaar één lid gekozen. De kinderraad komt elk jaar 5 keer bij elkaar. Vanuit de directie of vanuit de stamgroepen worden bespreekpunten geagendeerd.

Na ieder overleg wordt een verslag gemaakt en dit verslag wordt door de leden van de kinderraad in iedere groep besproken.