Inloggen Social Schools

Vakantierooster en vrije dagen

  Begin Eind Week
Herfstvakantie 2023 16-10-2023 20-10-2023 42
Kerstvakantie 2023 25-12-2023 5-1-2024 52 en 1
Carnavalsvakantie 2024 12-2-2024 16-2-2024 7
Paasmaandag 2024 1-4-2024   14
Meivakantie 2024 29-4-2024 10-5-2024 18 en 19
Pinksteren 2024 20-5-2024   21
Zomervakantie 2023 8-7-2024 16-8-2024 28 t/m 33

 

Op vrijdag 22 december vieren wij samen met de kinderen het einde van het jaar. Om 12.00 uur begint de vakantie. De kinderen hebben 's middags vrij.

Carnaval vieren we op de vrijdag voor de carnavalsvakantie. Om 12.00 uur begint de vakantie voor de kinderen.

Op de laatste schooldag ruimen we 's morgens nog een beetje op en sluiten we het schooljaar o.a. met een schoolviering af. Om 12.00 uur begint een welverdiende zomervakantie.

Studiedagen
 • Vrijdag 22 september
 • Woensdag 6 december
 • Vrijdag 1 maart
 • maandag 15 april
 • Woensdag 29 mei

Op bovengenoemde dagen hebben de KINDEREN VRIJ.

Belangrijke data

Hier vind je de belangrijkste data van het huidige schooljaar.

 

 • Buiten de geplande vrije weken/dagen en de in te zetten snipperdagen is het niet mogelijk om verder verlof te ‘genieten’.
 • Uitzonderingen worden slechts gemaakt als er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Ouders dienen zich voor vragen over verlof altijd te wenden tot de directeur, Bart Mous.
 • Hoe je verlof aanvraagt, lees je hieronder in "Leerplichtwet - Verlof". Hierbij de toevoeging dat een accountantsverklaring nodig is bij een verlofaanvraag i.v.m. een eigen bedrijf.
 • Ga a.u.b. bij planningen en boekingen nooit af op mededelingen van reisbureaus e.d., maar raadpleeg bovenstaand rooster of stel je in verbinding met de school. Dit voorkomt teleurstellingen en misverstanden.

Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. In de wet op het Primair Onderwijs staat: "Ouders/verzorgers hebben de verplichting hun kind op een school te laten inschrijven op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt".

Jullie kind mag echter al naar school vanaf de vierde verjaardag. In de laatste weken van het schooljaar, kiezen wij ervoor geen kinderen meer te laten instromen. Daarmee kunnen we voor de nieuwe kinderen een rustige en veilige start garanderen. In de leerplichtwet wordt niet alleen bepaald wanneer een kind verplicht naar school moet, maar ook om welke redenen een kind daarvan kan worden vrijgesteld. In de meeste gevallen is het aan de directeur om te beoordelen of er recht bestaat op verlof.

De directeur mag dit verlof niet puur naar eigen inzicht verlenen, maar dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Soms beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof kan aangevraagd worden voor:

 • een bruiloft, begrafenis of jubilea;
 • er mag maximaal tien dagen per jaar verlof geven worden voor:
  • godsdienstige verplichtingen
  • gewichtige omstandigheden.

Verlof voor extra vrije dagen, zoals voor verlenging van vakanties, mag hij nadrukkelijk niet verlenen. (Vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim moet de directie altijd melden bij de ambtenaar leerplicht.

Als ouders verlof aan willen vragen, kan dit via Social Schools. 

Voor meer informatie kan men zich, behalve tot de directeur van de school, ook altijd wenden tot de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Venray: Anouk Jacobs 0478-523703 anouk.jacobs@venray.nl