Inloggen Social Schools

Directie en Team

Onze school kent een managementteam. De voorzitter van het managementteam is de directeur en de leden zijn de bouwcoördinator bovenbouw, bouwcoördinator onderbouw en de intern leerlingbegeleider. Ook sluiten hier geregeld de kartrekkers van de ontwikkelgroepen aan.

De directeur - Bart Mous
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) -Simone van Rhee
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de stamgroepleiders als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.

Team

Bart

Directeur

Simone

Intern Begeleider

Trudie

Administratie

Wim

Conciërge

José

Stamgroepleider onderbouw

Inge

Stamgroepleider onderbouw

Carlijn

Stamgroepleider onderbouw

May

Stamgroepleider middenbouw

Antionette

Stamgroepleider middenbouw

Leanne

Stamgroepleider middenbouw

Brigitte

Stamgroepleider middenbouw

Daphne

Stamgroepleider bovenbouw

Bo

Stamgroepleider bovenbouw

Inge

Stamgroepleider bovenbouw

Mees

Ondersteuning

Jill

Ondersteuning