Inloggen Social Schools

Kinderopvang, Peuterspeelzaal en BSO

We werken als school met verschillende kinderopvangpartners goed samen. We hebben afspraken gemaakt over een goede overdracht, maar ook over de plek waar kinderen opgehaald worden.

De samenwerking tussen kinderopvang en basisschool wordt steeds intensiever. We streven ernaar om in het belang van het kind goed op elkaar aan te sluiten. 't Nest is onze primaire partner, omdat zij met opvang in hetzelfde gebouw zitten. Daarnaast gaan kinderen naar de KindersofaOllie & Code Mukkenstalhet Sterrenhuis, Sportstuif of naar een gastouder. 

Kinderopvang 't Nest

Kinderopvang ’t Nest biedt professionele kinderopvang aan nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. Hieronder informatie vanuit Kinderopvang ‘t Nest.

We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader:

Wat willen we met de kinderen bereiken? Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij?

In onze pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal.

  • We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief.
  • We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven;
  • We leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen.
  • We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen. 

We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede, regelmatige informatie-uitwisseling. Dit start bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.

Ons aanbod binnen kindcentrum Veltum

Binnen kindcentrum Veltum is er een totaalaanbod van dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Kindcentrum Veltum is een VVE-gecertificeerde locatie. 

Dagopvang (0-2 jaar)

De Dagopvang is dagelijks geopend van 7:30 tot 18:00 uur. Op de dagopvang volgen we het ritme van jullie kind. Baby’s eten en slapen volgens hun eigen ritme, zodat regelmaat behouden wordt en ze rust ervaren. Wij zorgen voor een rustige en comfortabele omgeving waarin jullie kind zich veilig voelt

Dagopvang (2-4 jaar)

De dagopvang voor peuters is dagelijks geopend van 7:30 tot 18:00 uur. De kinderen krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten. Peuters kunnen op deze groep de hele dag blijven.

Peuteropvang (2-4 jaar)

De peuteropvang is gedurende schoolweken, geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.  

Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar)

De VSO is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht.

Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar) 

De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. We spelen veel buiten! In de vakanties is er altijd een activiteitenprogramma en we maken regelmatig uitstapjes met de kinderen. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur. 

Binnen kindcentrum Veltum hebben we twee onderbouwgroepen en een bovenbouwgroep (8+) voor de BSO. Daarnaast zijn wij een BSO plus locatie. Wij hebben een eigen BSO plus medewerker in dienst welke ondersteuning biedt aan kinderen die net even iets extra’s nodig hebben.  

52 weken per jaar geopend!

Je kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken.

 

Het totale aanbod vind je op onze website www.kinderopvanghetnest.nl.

Wil je graag een rondleiding of een vrijblijvend gesprek, wij maken graag tijd voor je! 

Inschrijven kan via de website.

 

Contactpersoon:

SPM Anouk Ipek

06-51 18 24 53

anouk.ipek@kinderopvanghetnest.nl